MAX Danmark

Hvad betyder det, at MAX-menuen er klimapositiv?

Opdateret

Kort fortalt betyder det, at vi optager mere kuldioxid, end hele vores værdikæde udleder samtidig med, at vi reducerer udledningen i overensstemmelse med FN's mål om at begrænse jordens gennemsnitstemperatur med 1,5 grader.

For at være klimapositive arbejder vi kontinuerligt i tre trin:


Måling:

Alle udledninger af drivhusgasser medregnes. Vi medregner alt: fra bondens jord til gæstens bord. Vi medtager også gæstens rejse til og fra restauranten, gæstens affald og meget mere.

Her kan du læse mere om vores klimaanalyse.

2. Reduktion:

Grundlaget for vores klimaarbejde er at reducere vores klimapåvirkning. Gennem årene har vi implementeret hundredvis af tiltag, og der kommer hele tiden nye til.


3. Binding: 

Vi planter træer, der binder og lagrer kuldioxid fra atmosfæren i takt med, at træerne vokser. Vi planter træer for at kompensere for emissioner fra alle vores produkter og trækker desuden yderligere 10 procent ned. Resultatet er, at vi bidrager til at reducere indholdet af drivhusgasser i atmosfæren.